ورود به سيستم مديريت
دريافت فايل راهنماي سهميه هاي حمايتي - جدید(Pdf)

*** تـــوجــــــــــه تـــوجــــــــــه ***


به اطلاع آندسته از مالكين ماشين آلات كشاورزي كه نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه اي ماشين آلات خود اقدام ننموده اند مي‌رساند در اسرع وقت نسبت به تكميل يا ثبت اطلاعات در سامانه Agri به آدرس https://agri.niopdc.ir اقدام نمايند.

به اطلاع مصرف كنندگان محترم موتور پمپ‌هاي آب سيار مي‌رساند تائيد سهميه مورد نياز پس از ثبت درخواست باتائيد سازمان آب منطقه اي بعنوان متولي اول و تائيد سازمان جهاد كشاورزي بعنوان متولي دوم در سامانه تجارت آسان ميسر خواهد بود.

به اطلاع كليه‌مالكين چاه‌هاي آب كشاورزي كليه استانهاي كشور به استثناء استان بوشهر و استان سيستان و بلوچستان ميرساند از تاريخ 1396/12/01 تحويل سوخت مورد نياز چاه هاي آب در سامانه تجارت آسان منوط به ثبت نام و ثبت درخواست در سامانه پنجره واحد كشاورزي ميباشد. لذا از كليه‌ي مالكين محترم تقاضا ميشود در اسرع وقت در سامانه مذكور به آدرس http://Es.Maj.ir ثبت نام نمايند. لازم به ذكر است در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه فوق، عرضه سوخت به اين دسته از متقاضيان انجام نخواهد شد.


به اطلاع كليه‌ي مالكين كاربردهاي معادن وزارت صنعت معدن و تجارت استان هاي سمنان، همدان، قم، اصفهان و شهرستان ري از استان تهران ‌ مي‌رساند از تاريخ 1396/12/01 تحويل سوخت مورد نياز كاربردهاي مذكور در سامانه جديد تجارت آسان قابل دسترس با آدرس http://newtejaratasan.niopdc.ir و منوط به تكميل اطلاعات هويتي مالك و كاربرد مربوطه در سامانه كاداستر به آدرس http://cadastre.mimt.gov.ir مي‌باشد. لذا ضروري است نسبت به ثبت نام و ثبت كاربردهاي مربوطه پس از حصول اطمينان از تكميل اطلاعات در سامانه كاداستر اقدام گردد. لازم به ذكر است در صورت عدم تكميل اطلاعات هويتي در سامانه كاداستر ، ثبت كاربرد و به تبع آن ثبت درخواست سوخت ميسر نمي باشد.

مشخصات کاربري
نام کاربري
کلمه عبور
کد مقابل را در قسمت زير وارد نماييد
كد امنيتي
تغيير كد